Niemiecko – polskie prawo podatkowe

Jesteście przedsiębiorstwem, które chce ekspandować na areny międzynarodowe.

Kim jesteśmy:

 • regionalnie i ponadregionalnie działającym przedsiębiorstwem doradztwa podatkowego z punktem ciężkości w Europie Wschodniej
 • współpracujemy z doradcami gospodarczymi, biegłymi rewidentami i prawnikami specjalizującymi się w rozwiązywaniu problemów przygranicznych
 • towarzyszymy Państwu w wejściu na rynki krajowe i zagraniczne w następujących zakresach:

   • umowa międzypaństwowa przeciw podwójnemu opodatkowaniu
   • ustawa o opodatkowaniu przedsiębiorstw z kontaktami z zagranicą
   • międzynarodowa strukturyzacja aktywności przedsiębiorstw w celu optymalizacji podatków – doradztwo przy wyborze formy prawnej jak: zakłady, spółki osobowe lub spółki kapitałowe
   • tworzenie cen rozliczeniowych – porozumienia dotyczące alokacji kosztów 
 • oczywiście oferujemy Państwu również klasyczne usługi takie jak: prowadzenie księgowości, sporządzanie bilansów rocznych, deklaracje podatkowe

  Nasi pracownicy posługują się językiem polskim.

Prosimy o kontakt z nami za pośrednictwem naszej polskiej reprezentacji  lub z naszą siedzibą w Niemczech.