Schwella + Partner Steuerberatungsgesellschaft


Gesellschafter:
Steuerberaterin Dipl.-Wirtschaftsing.  Adelheid Schwella
Steuerberater, Fachberater für Internationales Steuerrecht Falk Schwella

 
 
Telefon +49 (0)355-35548-0
Telefax +49 (0)355-35548-19
E-Mail: info@steuergestaltung.biz

Amtsgericht Cottbus, Partnerschaftsregister PR 19 CB 

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer nach § 27a UStG: DE227291560

 
Die gesetzliche Berufsbezeichnung Steuerberater/Steuerberaterin wurde in der Bundesrepublik Deutschland (Brandenburg) verliehen. Oznaczenie doradcy specjalistycznego „Doradca w zakresie międzynarodowego prawa podatkowego“ przyznane zostało przez Steuerberaterkammer (Izba Doradców Podatkowych) Brandenburg zgodnie z pkt 86 nr 11 StBerG (Niemiecka ustawa o doradcach podatkowych) jako informacja dotycząca szczególnej znajomości określonej dziedziny prawa podatkowego.

Aufsichtsbehörde ist die Steuerberaterkammer Brandenburg, Tuchmacherstrasse 48 b, 14482 Potsdam

Berufsrechtliche Regelungen:
Der Berufsstand der Steuerberater unterliegt im Wesentlichen den nachstehenden berufsrechtlichen Regelungen:

  • Steuerberatungsgesetz (StBerG),
  • Verordnung zur Durchführung der Vorschriften über Steuerberater, Steuerbevollmächtigte und Steuerberatungsgesellschaften (DVStB),
  • Berufsordnung der Bundessteuerberaterkammer (BOStB), sowie
  • Steuerberatergebührenverordnung (StBGebV),

 
Die berufsrechtlichen Regelungen können auf den Internet-Seiten der Bundessteuerberaterkammer www.bstbk.de abgerufen werden.

Przyznanie oznaczenia „Doradca specjalistyczny w zakresie międzynarodowego prawa podatkowego podlega w istocie Regulaminowi doradców specjalistycznych.

 

Obowiązkowe ubezpieczenie zawodowe od odpowiedzialności cywilnej.

Obowiązkowe ubezpieczenie zawodowe od odpowiedzialności cywilnej zawarte jest w Versicherungsgemeinschaft für das wirtschaftliche Prüfungs- und Treuhandwesen, Dotzheimer Str. 23, 65185 Wiesbaden.

Terytorialny zakres obowiązywania ochrony ubezpieczeniowej obejmuje usługi przynajmniej w krajach członkowskich Unii Europejskiej i odpowiada przynajmniej wymogom § 67 Steuerberatungsgesetz (StBerG) (Niemiecka Ustawa o doradcach podatkowych), 51 ff. Verordnung zur Durchführung der Vorschriften über Steuerberater, Steuerbevollmächtigte und Steuerberatungsgesellschaften (DvStB) (Rozporządzenia wykonawczego przepisów o doradcach podatkowych, pełnomocnikach podatkowych i spółkach doradztwa podatkowego.

 

Haftungsausschluss


1. Inhalt des Onlineangebotes


Der Autor übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Autor, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens des Autors kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt.
Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Autor behält es sich ausdrücklich vor, Teile der Seiten oder das gesamte Angebot ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen.
 
2. Verweise und Links

W przypadku bezpośrednich lub pośrednich odsyłaczy do obcych stron internetowych (tzw. linki), które wykraczają poza zakres odpowiedzialności autorów, autorzy ponoszą odpowiedzialność tylko wówczas, jeśli znana im była ich treść i możliwe było pod względem technicznym lub można by od nich wymagać zapobieżeniu korzystania z nich w przypadku treści sprzecznych z prawem. Autorzy oświadczają niniejszym wyraźnie, że w chwili umieszczania linków ich treści nie zawierały żadnych nielegalnych zawartości. Usługodawcy oświadczają ponadto, że nie mają wpływu na aktualne i przyszłe ukształtowanie i treść stron, których linki umieścili. Z tego powodu dystansują się niniejszym wyraźnie od zawartości wszystkich stron linków, które zostały zmienione już po umieszczeniu linków. Za nielegalną, błędną lub niekompletną treść, a w szczególności za szkody powstałe na wskutek wykorzystywania lub niewykorzystywania tego rodzaju przedstawionych informacji odpowiada wyłącznie oferent strony, do której następuje odesłanie a nie ten, który jedynie odsyła poprzez linki do danych publikacji.Jeśli wstawiony link nie funkcjonuje lub pod adresem umieszczonego linka na stronie znajduje się treść sprzeczna z prawem, wówczas prosimy o niezwłoczne poinformowanie nas o tym mailem, abyśmy mogli sprawdzić ten link i ewentualnie usunąć go.

Prawa autorskie

Copyright za opubliwane i sporządzone przez samych autorów grafiki i tekst pozostaje wyłącznie u autorów tych stron. Powielanie lub używanie tych grafik i tekstów w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych wymaga pisemnej zgody autorów.

 

 Ogólne warunki zlecenia

 

Ochrona danych

Informacja o ochronie danych

Firma Schwella + Partner jest świadoma odpowiedzialności związanej z obchodzeniem się z Państwa danymi. Dokładamy ogromnej staranności i zachowujemy najwyższe standardy bezpieczeństwa, aby strzec Państwa danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem i nadużyciem. Oczywistością są dla nas obszerne techniczne i zakładowe środki bezpieczeństwa wymagane Federalną ustawa o ochronie danych.

 

Wykorzystywanie Państwa danych

Wszelkie wejścia na nasze strony internetowe i wywoływanie zapisanych tam danych są protokołowane. Te zapamiętywanie służy wewnętrznym celom systemowym i statystycznym. Rejestrowany jest czas i długość przebywania na stronie, adres-IP zapytującego komputera, kraj pochodzenia i informacje techniczne Państwa przeglądarki internetowej jak i odwiedzane strony wewnątrz naszej prezentacji.

Pobieranie, zapisywanie, wykorzystywanie i przekazywanie Państwa danych następuje w ramach ustawy o ochronie danych wyłącznie w celu optymalizacji oferty internetowej lub w celu odpowiedzi na Państwa zapytania kontaktowe. Państwa dane osobowe traktujemy jako ściśle poufne i dlatego wyklucza sie ich przekazywanie nieuprawnionym osobom trzecim. Stale uwzględniamy Państwa interesy wymagające ochrony. Nie powierzamy Państwa danych ani odpłatnie ani nieodpłatnie osobom trzecim, chyba że powierzenie to polega na zobowiązaniu ustawowym. Na Państwa życzenie chętnie poinformujemy Państwa o tym, jakie Państwa dane zostały przez nas zapamiętane. W każdej chwili możecie Państwo cofnąć swoją zgodę na zapamiętywanie Państwa danych. W takim przypadku Państwa dane osobowe zostaną skasowane. Jeśli wyślecie Państwo do nas wiadomość przez formularz kontaktowy, przesłane przez Państwa dane zostaną automatycznie skasowane, jeśli bezpośrednio po tym nie nastąpi podjęcie kontaktu. W ramach podania tych danych nie będziecie Państwo otrzymywać niechcianych elektronicznych newsletterów lub ofert.