Doradcy podatkowi, biegli rewidenci i prawnicy w krajach:

  • Polska
  • Ukraina
  • Czechy
  • Słowacja
  • Rosja
  • Estonia
  • Łotwa
  • Litwa

        

Kooperanci w Niemczech

Kancelaria adwokacka WENDLER TREMML z siedzibą w Düsseldorf, Berlinie, Monachium und Brukseli.

          Główne  kompetencje:

Doradztwo i opieka nad przedsiębiorstwami wschodnioeuropejskimi a przede wszystkim nad przedsiębiorstwami polskimi w ramach prowadzonych przez nich aktywności przygranicznych we wszystkich centralnych problemach gospodarczych i prawnopodatkowych.

Prof. Dr. Katz Gruppe, Biegły rewident, doradca podatkowy, adwokaci z siedzibą w Hamburgu.

Główne kompetencje:

Indywidualne rozwiązania projektów dla średnich przedsiębiorstw w zakresie międzynarodowego prawa podatkowego i prawa o opodatkowaniu przedsiębiorstw z kontaktami zagranicznymi oraz transakcji przygranicznych z punktem ciężkości w Europie Wschodniej i Szwajcarii.

Prof. Dr. Thomas Katz jest kierownikiem wydziału Międzynarodowego Prawa Podatkowego SRH Hochschule Calw.